Project

General

Profile

Statistics
| Branch: | Revision:

root / env / lib / python2.7 / site-packages / django / contrib / admin / locale / sq / LC_MESSAGES / djangojs.po @ 1a305335

History | View | Annotate | Download (5.02 KB)

1
# This file is distributed under the same license as the Django package.
2
#
3
# Translators:
4
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2011.
5
msgid ""
6
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: Django\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9
"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:35+0100\n"
10
"PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000\n"
11
"Last-Translator: Jannis Leidel <jannis@leidel.info>\n"
12
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
13
"sq/)\n"
14
"Language: sq\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19

  
20
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:45
21
#, c-format
22
msgid "Available %s"
23
msgstr "I mundshëm %s"
24

  
25
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:46
26
#, c-format
27
msgid ""
28
"This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in "
29
"the box below and then clicking the \"Choose\" arrow between the two boxes."
30
msgstr ""
31

  
32
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:53
33
#, c-format
34
msgid "Type into this box to filter down the list of available %s."
35
msgstr ""
36

  
37
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:57
38
msgid "Filter"
39
msgstr "Filtër"
40

  
41
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
42
msgid "Choose all"
43
msgstr "Zgjidheni krejt"
44

  
45
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
46
#, c-format
47
msgid "Click to choose all %s at once."
48
msgstr ""
49

  
50
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:67
51
msgid "Choose"
52
msgstr ""
53

  
54
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:69
55
msgid "Remove"
56
msgstr "Hiq"
57

  
58
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:75
59
#, c-format
60
msgid "Chosen %s"
61
msgstr "U zgjodh %s"
62

  
63
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:76
64
#, c-format
65
msgid ""
66
"This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the "
67
"box below and then clicking the \"Remove\" arrow between the two boxes."
68
msgstr ""
69

  
70
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
71
msgid "Remove all"
72
msgstr ""
73

  
74
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
75
#, c-format
76
msgid "Click to remove all chosen %s at once."
77
msgstr ""
78

  
79
#: static/admin/js/actions.js:18 static/admin/js/actions.min.js:1
80
msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
81
msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
82
msgstr[0] "U përzgjodh %(sel)s nga %(cnt)s"
83
msgstr[1] "U përzgjodhën %(sel)s nga %(cnt)s"
84

  
85
#: static/admin/js/actions.js:109 static/admin/js/actions.min.js:5
86
msgid ""
87
"You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
88
"action, your unsaved changes will be lost."
89
msgstr ""
90
"Keni ndryshime të paruajtura te fusha individuale të ndryshueshme. Nëse "
91
"kryeni një veprim, ndryshimet e paruajtura do të humbin."
92

  
93
#: static/admin/js/actions.js:121 static/admin/js/actions.min.js:6
94
msgid ""
95
"You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
96
"individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
97
"action."
98
msgstr ""
99
"Keni përzgjedhur një veprim, por nuk keni ruajtur ende ndryshimet që bëtë te "
100
"fusha individuale. Ju lutem, klikoni OK që të bëhet ruajtja. Do t'ju duhet "
101
"ta ribëni veprimin."
102

  
103
#: static/admin/js/actions.js:123 static/admin/js/actions.min.js:6
104
msgid ""
105
"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
106
"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
107
"button."
108
msgstr ""
109
"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
110
"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
111
"button.Keni përzgjedhur një veprim, dhe nuk keni bërë ndonjë ndryshim te "
112
"fusha individuale. Ndoshta po kërkonit për butonin Shko, në vend se të "
113
"butonit Ruaje."
114

  
115
#: static/admin/js/calendar.js:26
116
msgid ""
117
"January February March April May June July August September October November "
118
"December"
119
msgstr ""
120
"Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor"
121

  
122
#: static/admin/js/calendar.js:27
123
msgid "S M T W T F S"
124
msgstr "D H M M E P S"
125

  
126
#: static/admin/js/collapse.js:8 static/admin/js/collapse.js.c:19
127
#: static/admin/js/collapse.min.js:1
128
msgid "Show"
129
msgstr "Shfaqe"
130

  
131
#: static/admin/js/collapse.js:15 static/admin/js/collapse.min.js:1
132
msgid "Hide"
133
msgstr "Fshihe"
134

  
135
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
136
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
137
msgid "Now"
138
msgstr "Tani"
139

  
140
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
141
msgid "Clock"
142
msgstr "Orë"
143

  
144
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
145
msgid "Choose a time"
146
msgstr "Zgjidhni një kohë"
147

  
148
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
149
msgid "Midnight"
150
msgstr "Mesnatë"
151

  
152
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
153
msgid "6 a.m."
154
msgstr "6 a.m."
155

  
156
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
157
msgid "Noon"
158
msgstr "Mesditë"
159

  
160
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
161
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:204
162
msgid "Cancel"
163
msgstr "Anuloje"
164

  
165
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:144
166
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:197
167
msgid "Today"
168
msgstr "Sot"
169

  
170
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:148
171
msgid "Calendar"
172
msgstr "Kalendar"
173

  
174
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:195
175
msgid "Yesterday"
176
msgstr "Dje"
177

  
178
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:199
179
msgid "Tomorrow"
180
msgstr "Nesër"