Project

General

Profile

Statistics
| Branch: | Revision:

root / env / lib / python2.7 / site-packages / django / contrib / admin / locale / sk / LC_MESSAGES / django.po @ 1a305335

History | View | Annotate | Download (23.9 KB)

1
# This file is distributed under the same license as the Django package.
2
#
3
# Translators:
4
# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5
# Marian Andre <marian@andre.sk>, 2011, 2012.
6
# Martin Kosír <martin@martinkosir.net>, 2011.
7
msgid ""
8
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: Django\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
12
"PO-Revision-Date: 2012-03-08 12:29+0000\n"
13
"Last-Translator: Marian Andre <marian@andre.sk>\n"
14
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.net/projects/p/django/language/"
15
"sk/)\n"
16
"Language: sk\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
21

  
22
#: actions.py:48
23
#, python-format
24
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
25
msgstr "Úspešne zmazaných %(count)d %(items)s."
26

  
27
#: actions.py:60 options.py:1295
28
#, python-format
29
msgid "Cannot delete %(name)s"
30
msgstr "Nedá sa vymazať %(name)s"
31

  
32
#: actions.py:62 options.py:1297
33
msgid "Are you sure?"
34
msgstr "Ste si istý?"
35

  
36
#: actions.py:83
37
#, python-format
38
msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
39
msgstr "Zmazať označené %(verbose_name_plural)s"
40

  
41
#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
42
msgid "All"
43
msgstr "Všetko"
44

  
45
#: filters.py:232
46
msgid "Yes"
47
msgstr "Áno"
48

  
49
#: filters.py:233
50
msgid "No"
51
msgstr "Nie"
52

  
53
#: filters.py:247
54
msgid "Unknown"
55
msgstr "Neznámy"
56

  
57
#: filters.py:306
58
msgid "Any date"
59
msgstr "Ľubovoľný dátum"
60

  
61
#: filters.py:307
62
msgid "Today"
63
msgstr "Dnes"
64

  
65
#: filters.py:311
66
msgid "Past 7 days"
67
msgstr "Posledných 7 dní"
68

  
69
#: filters.py:315
70
msgid "This month"
71
msgstr "Tento mesiac"
72

  
73
#: filters.py:319
74
msgid "This year"
75
msgstr "Tento rok"
76

  
77
#: forms.py:9
78
msgid ""
79
"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
80
"that both fields are case-sensitive."
81
msgstr ""
82
"Zadajte prosím správne užívateľské meno a heslo pre účet zamestnanca. "
83
"Všimnite si, že obe polia sú case-sensitive."
84

  
85
#: forms.py:18
86
msgid "Please log in again, because your session has expired."
87
msgstr "Vaše prihlásenie vypršalo. Prosím, prihláste sa znovu."
88

  
89
#: forms.py:37
90
#, python-format
91
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
92
msgstr ""
93
"Vaša e-mailová adresa nie je vašim používateľským menom. Skúste namiesto "
94
"toho použiť '%s'."
95

  
96
#: helpers.py:20
97
msgid "Action:"
98
msgstr "Akcia:"
99

  
100
#: models.py:19
101
msgid "action time"
102
msgstr "čas akcie"
103

  
104
#: models.py:22
105
msgid "object id"
106
msgstr "identifikátor objektu"
107

  
108
#: models.py:23
109
msgid "object repr"
110
msgstr "reprezentácia objektu"
111

  
112
#: models.py:24
113
msgid "action flag"
114
msgstr "príznak akcie"
115

  
116
#: models.py:25
117
msgid "change message"
118
msgstr "zmeniť správu"
119

  
120
#: models.py:30
121
msgid "log entry"
122
msgstr "položka záznamu"
123

  
124
#: models.py:31
125
msgid "log entries"
126
msgstr "položky záznamu"
127

  
128
#: models.py:40
129
#, python-format
130
msgid "Added \"%(object)s\"."
131
msgstr "Pridané \"%(object)s\"."
132

  
133
#: models.py:42
134
#, python-format
135
msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
136
msgstr "Zmenené \" %(object)s \" - %(changes)s "
137

  
138
#: models.py:44
139
#, python-format
140
msgid "Deleted \"%(object)s.\""
141
msgstr "Odstránené \"%(object)s.\""
142

  
143
#: models.py:46
144
msgid "LogEntry Object"
145
msgstr "Objekt LogEntry"
146

  
147
#: options.py:150 options.py:166
148
msgid "None"
149
msgstr "Žiadne"
150

  
151
#: options.py:671
152
#, python-format
153
msgid "Changed %s."
154
msgstr "Zmenené %s."
155

  
156
#: options.py:671 options.py:681
157
msgid "and"
158
msgstr "a"
159

  
160
#: options.py:676
161
#, python-format
162
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
163
msgstr "Pridaný %(name)s \"%(object)s\"."
164

  
165
#: options.py:680
166
#, python-format
167
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168
msgstr "Zmenený %(list)s pre %(name)s \"%(object)s\"."
169

  
170
#: options.py:685
171
#, python-format
172
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173
msgstr "Zmazaný %(name)s \"%(object)s\"."
174

  
175
#: options.py:689
176
msgid "No fields changed."
177
msgstr "Polia nezmenené."
178

  
179
#: options.py:772
180
#, python-format
181
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182
msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
183

  
184
#: options.py:776 options.py:824
185
msgid "You may edit it again below."
186
msgstr "Nižšie môžete znova robiť úpravy."
187

  
188
#: options.py:788 options.py:837
189
#, python-format
190
msgid "You may add another %s below."
191
msgstr "Nižšie môžete pridať ďalšie %s."
192

  
193
#: options.py:822
194
#, python-format
195
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196
msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený."
197

  
198
#: options.py:830
199
#, python-format
200
msgid ""
201
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202
msgstr ""
203
"Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný. Ďalšie zmeny môžete urobiť "
204
"nižšie."
205

  
206
#: options.py:899 options.py:1159
207
msgid ""
208
"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
209
"been changed."
210
msgstr ""
211
"Položky musia byť vybrané, ak chcete na nich vykonať akcie. Neboli vybrané "
212
"žiadne položky."
213

  
214
#: options.py:918
215
msgid "No action selected."
216
msgstr "Nebola vybraná žiadna akcia."
217

  
218
#: options.py:998
219
#, python-format
220
msgid "Add %s"
221
msgstr "Pridať %s"
222

  
223
#: options.py:1023 options.py:1267
224
#, python-format
225
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
226
msgstr "Objekt %(name)s s primárnym kľúčom %(key)r neexistuje."
227

  
228
#: options.py:1089
229
#, python-format
230
msgid "Change %s"
231
msgstr "Zmeniť %s"
232

  
233
#: options.py:1138
234
msgid "Database error"
235
msgstr "Chyba databázy"
236

  
237
#: options.py:1201
238
#, python-format
239
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
240
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
241
msgstr[0] "%(count)s %(name)s bola úspešne zmenená."
242
msgstr[1] "%(count)s %(name)s boli úspešne zmenené."
243
msgstr[2] "%(count)s %(name)s bolo úspešne zmenených."
244

  
245
#: options.py:1228
246
#, python-format
247
msgid "%(total_count)s selected"
248
msgid_plural "All %(total_count)s selected"
249
msgstr[0] "%(total_count)s vybraná"
250
msgstr[1] "Všetky %(total_count)s vybrané"
251
msgstr[2] "Všetkých %(total_count)s vybraných"
252

  
253
#: options.py:1233
254
#, python-format
255
msgid "0 of %(cnt)s selected"
256
msgstr "0 z %(cnt)s vybraných"
257

  
258
#: options.py:1283
259
#, python-format
260
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
261
msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
262

  
263
#: options.py:1330
264
#, python-format
265
msgid "Change history: %s"
266
msgstr "Zmeniť históriu: %s"
267

  
268
#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
269
#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
270
#: views/decorators.py:23
271
msgid "Log in"
272
msgstr "Prihlásenie"
273

  
274
#: sites.py:380
275
msgid "Site administration"
276
msgstr "Správa stránky"
277

  
278
#: sites.py:432
279
#, python-format
280
msgid "%s administration"
281
msgstr "%s správa"
282

  
283
#: widgets.py:87
284
msgid "Date:"
285
msgstr "Dátum:"
286

  
287
#: widgets.py:87
288
msgid "Time:"
289
msgstr "Čas:"
290

  
291
#: widgets.py:161
292
msgid "Lookup"
293
msgstr "Vyhľadanie"
294

  
295
#: widgets.py:267
296
msgid "Add Another"
297
msgstr "Pridať ďalší"
298

  
299
#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
300
msgid "Page not found"
301
msgstr "Stránka nenájdená"
302

  
303
#: templates/admin/404.html:10
304
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
305
msgstr "Ľutujeme, ale požadovanú stránku nie je možné nájsť."
306

  
307
#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
308
#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
309
#: templates/admin/change_list.html:43
310
#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
311
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
312
#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
313
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
314
#: templates/registration/logged_out.html:5
315
#: templates/registration/password_change_done.html:7
316
#: templates/registration/password_change_form.html:8
317
#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
318
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
319
#: templates/registration/password_reset_done.html:7
320
#: templates/registration/password_reset_form.html:7
321
msgid "Home"
322
msgstr "Domov"
323

  
324
#: templates/admin/500.html:8
325
msgid "Server error"
326
msgstr "Chyba servera"
327

  
328
#: templates/admin/500.html:12
329
msgid "Server error (500)"
330
msgstr "Chyba servera (500)"
331

  
332
#: templates/admin/500.html:15
333
msgid "Server Error <em>(500)</em>"
334
msgstr "Chyba servera <em>(500)</em>"
335

  
336
#: templates/admin/500.html:16
337
msgid ""
338
"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
339
"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
340
msgstr ""
341
"Vyskytla sa chyba. Bola oznámená správcovi stránky e-mailom a mala by byť "
342
"čoskoro opravená. Ďakujeme za pochopenie."
343

  
344
#: templates/admin/actions.html:4
345
msgid "Run the selected action"
346
msgstr "Vykonať vybranú akciu"
347

  
348
#: templates/admin/actions.html:4
349
msgid "Go"
350
msgstr "Vykonať"
351

  
352
#: templates/admin/actions.html:11
353
msgid "Click here to select the objects across all pages"
354
msgstr "Kliknite sem pre výber objektov na všetkých stránkach"
355

  
356
#: templates/admin/actions.html:11
357
#, python-format
358
msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
359
msgstr "Vybrať všetkých %(total_count)s %(module_name)s"
360

  
361
#: templates/admin/actions.html:13
362
msgid "Clear selection"
363
msgstr "Zrušiť výber"
364

  
365
#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
366
#, python-format
367
msgid "%(name)s"
368
msgstr "%(name)s"
369

  
370
#: templates/admin/base.html:28
371
msgid "Welcome,"
372
msgstr "Vitajte,"
373

  
374
#: templates/admin/base.html:33
375
#: templates/registration/password_change_done.html:4
376
#: templates/registration/password_change_form.html:5
377
msgid "Documentation"
378
msgstr "Dokumentácia"
379

  
380
#: templates/admin/base.html:35
381
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
382
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
383
#: templates/registration/password_change_done.html:4
384
#: templates/registration/password_change_form.html:5
385
msgid "Change password"
386
msgstr "Zmeniť heslo"
387

  
388
#: templates/admin/base.html:36
389
#: templates/registration/password_change_done.html:4
390
#: templates/registration/password_change_form.html:5
391
msgid "Log out"
392
msgstr "Odhlásiť"
393

  
394
#: templates/admin/base_site.html:4
395
msgid "Django site admin"
396
msgstr "Správa Django stránky"
397

  
398
#: templates/admin/base_site.html:7
399
msgid "Django administration"
400
msgstr "Správa Django"
401

  
402
#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
403
msgid "Add"
404
msgstr "Pridať"
405

  
406
#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
407
msgid "History"
408
msgstr "História"
409

  
410
#: templates/admin/change_form.html:35
411
#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
412
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
413
msgid "View on site"
414
msgstr "Pozrieť na stránke"
415

  
416
#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
417
#: templates/admin/login.html:18
418
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
419
#: templates/registration/password_change_form.html:21
420
msgid "Please correct the error below."
421
msgid_plural "Please correct the errors below."
422
msgstr[0] "Prosím, opravte chybu uvedenú nižšie."
423
msgstr[1] "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
424
msgstr[2] "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
425

  
426
#: templates/admin/change_list.html:60
427
#, python-format
428
msgid "Add %(name)s"
429
msgstr "Pridať %(name)s"
430

  
431
#: templates/admin/change_list.html:80
432
msgid "Filter"
433
msgstr "Filtrovať"
434

  
435
#: templates/admin/change_list_results.html:17
436
msgid "Remove from sorting"
437
msgstr "Odstrániť z triedenia"
438

  
439
#: templates/admin/change_list_results.html:18
440
#, python-format
441
msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
442
msgstr "Triedenie priority: %(priority_number)s "
443

  
444
#: templates/admin/change_list_results.html:19
445
msgid "Toggle sorting"
446
msgstr "Prepnúť triedenie"
447

  
448
#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
449
#: templates/admin/submit_line.html:4
450
msgid "Delete"
451
msgstr "Odstrániť"
452

  
453
#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
454
#, python-format
455
msgid ""
456
"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
457
"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
458
"following types of objects:"
459
msgstr ""
460
"Odstránenie objektu %(object_name)s '%(escaped_object)s' by malo za následok "
461
"aj odstránenie súvisiacich objektov. Váš účet však nemá oprávnenie na "
462
"odstránenie nasledujúcich typov objektov:"
463

  
464
#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
465
#, python-format
466
msgid ""
467
"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
468
"following protected related objects:"
469
msgstr ""
470
"Vymazanie %(object_name)s '%(escaped_object)s' vyžaduje vymazanie "
471
"nasledovných súvisiacich chránených objektov:"
472

  
473
#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
474
#, python-format
475
msgid ""
476
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
477
"All of the following related items will be deleted:"
478
msgstr ""
479
"Ste si istý, že chcete odstrániť objekt %(object_name)s \"%(escaped_object)s"
480
"\"? Všetky nasledujúce súvisiace objekty budú odstránené:"
481

  
482
#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
483
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
484
msgid "Yes, I'm sure"
485
msgstr "Áno, som si istý"
486

  
487
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
488
msgid "Delete multiple objects"
489
msgstr "Zmazať viacero objektov"
490

  
491
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
492
#, python-format
493
msgid ""
494
"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
495
"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
496
"types of objects:"
497
msgstr ""
498
"Vymazanie označených %(objects_name)s by spôsobilo vymazanie súvisiacich "
499
"objektov, ale váš účet nemá oprávnenie na vymazanie nasledujúcich typov "
500
"objektov:"
501

  
502
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
503
#, python-format
504
msgid ""
505
"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
506
"protected related objects:"
507
msgstr ""
508
"Vymazanie označených %(objects_name)s vyžaduje vymazanie nasledujúcich "
509
"chránených súvisiacich objektov:"
510

  
511
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
512
#, python-format
513
msgid ""
514
"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
515
"following objects and their related items will be deleted:"
516
msgstr ""
517
"Ste si isty, že chcete vymazať označené %(objects_name)s? Vymažú sa všetky "
518
"nasledujúce objekty a ich súvisiace položky:"
519

  
520
#: templates/admin/filter.html:2
521
#, python-format
522
msgid " By %(filter_title)s "
523
msgstr "Podľa %(filter_title)s "
524

  
525
#: templates/admin/index.html:18
526
#, python-format
527
msgid "Models available in the %(name)s application."
528
msgstr "Modely dostupné v aplikácii %(name)s."
529

  
530
#: templates/admin/index.html:35
531
msgid "Change"
532
msgstr "Zmeniť"
533

  
534
#: templates/admin/index.html:45
535
msgid "You don't have permission to edit anything."
536
msgstr "Nemáte právo na vykonávanie zmien."
537

  
538
#: templates/admin/index.html:53
539
msgid "Recent Actions"
540
msgstr "Posledné akcie"
541

  
542
#: templates/admin/index.html:54
543
msgid "My Actions"
544
msgstr "Moje akcie"
545

  
546
#: templates/admin/index.html:58
547
msgid "None available"
548
msgstr "Nedostupné"
549

  
550
#: templates/admin/index.html:72
551
msgid "Unknown content"
552
msgstr "Neznámy obsah"
553

  
554
#: templates/admin/invalid_setup.html:13
555
msgid ""
556
"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
557
"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
558
"the appropriate user."
559
msgstr ""
560
"Niečo nie je v poriadku s vašou inštaláciou databázy. Uistite sa, že boli "
561
"vytvorené potrebné databázové tabuľky a taktiež skontrolujte, či príslušný "
562
"používateľ môže databázu čítať."
563

  
564
#: templates/admin/login.html:34
565
msgid "Username:"
566
msgstr "Meno používateľa:"
567

  
568
#: templates/admin/login.html:38
569
msgid "Password:"
570
msgstr "Heslo:"
571

  
572
#: templates/admin/login.html:45
573
msgid "Forgotten your password or username?"
574
msgstr ""
575

  
576
#: templates/admin/object_history.html:24
577
msgid "Date/time"
578
msgstr "Dátum a čas"
579

  
580
#: templates/admin/object_history.html:25
581
msgid "User"
582
msgstr "Používateľ"
583

  
584
#: templates/admin/object_history.html:26
585
msgid "Action"
586
msgstr "Akcia"
587

  
588
#: templates/admin/object_history.html:40
589
msgid ""
590
"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
591
"admin site."
592
msgstr ""
593
"Tento objekt nemá históriu zmien. Pravdepodobne nebol pridaný "
594
"prostredníctvom tejto správcovskej stránky."
595

  
596
#: templates/admin/pagination.html:10
597
msgid "Show all"
598
msgstr "Zobraziť všetky"
599

  
600
#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
601
msgid "Save"
602
msgstr "Uložiť"
603

  
604
#: templates/admin/search_form.html:7
605
msgid "Search"
606
msgstr "Vyhľadávanie"
607

  
608
#: templates/admin/search_form.html:9
609
#, python-format
610
msgid "%(counter)s result"
611
msgid_plural "%(counter)s results"
612
msgstr[0] "%(counter)s výsledok"
613
msgstr[1] "%(counter)s výsledky"
614
msgstr[2] "%(counter)s výsledkov"
615

  
616
#: templates/admin/search_form.html:9
617
#, python-format
618
msgid "%(full_result_count)s total"
619
msgstr "%(full_result_count)s spolu"
620

  
621
#: templates/admin/submit_line.html:5
622
msgid "Save as new"
623
msgstr "Uložiť ako nový"
624

  
625
#: templates/admin/submit_line.html:6
626
msgid "Save and add another"
627
msgstr "Uložiť a pridať ďalší"
628

  
629
#: templates/admin/submit_line.html:7
630
msgid "Save and continue editing"
631
msgstr "Uložiť a pokračovať v úpravách"
632

  
633
#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
634
msgid ""
635
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
636
"options."
637
msgstr ""
638
"Najskôr zadajte používateľské meno a heslo. Potom budete môcť upraviť viac "
639
"používateľských nastavení."
640

  
641
#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
642
msgid "Enter a username and password."
643
msgstr "Zadajte používateľské meno a heslo."
644

  
645
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
646
#, python-format
647
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
648
msgstr "Zadajte nové heslo pre používateľa <strong>%(username)s</strong>."
649

  
650
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
651
msgid "Password"
652
msgstr "Heslo"
653

  
654
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
655
#: templates/registration/password_change_form.html:43
656
msgid "Password (again)"
657
msgstr "Heslo (znova)"
658

  
659
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
660
msgid "Enter the same password as above, for verification."
661
msgstr "Kvôli overeniu zadajte rovnaké heslo ako vyššie."
662

  
663
#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
664
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
665
#, python-format
666
msgid "Add another %(verbose_name)s"
667
msgstr "Pridať ďalší %(verbose_name)s"
668

  
669
#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
670
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
671
msgid "Remove"
672
msgstr "Odstrániť"
673

  
674
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
675
msgid "Delete?"
676
msgstr "Zmazať?"
677

  
678
#: templates/registration/logged_out.html:9
679
msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
680
msgstr "Ďakujeme za čas strávený na našich stránkach."
681

  
682
#: templates/registration/logged_out.html:11
683
msgid "Log in again"
684
msgstr "Znova sa prihlásiť"
685

  
686
#: templates/registration/password_change_done.html:8
687
#: templates/registration/password_change_form.html:9
688
#: templates/registration/password_change_form.html:13
689
#: templates/registration/password_change_form.html:25
690
msgid "Password change"
691
msgstr "Zmena hesla"
692

  
693
#: templates/registration/password_change_done.html:12
694
#: templates/registration/password_change_done.html:16
695
msgid "Password change successful"
696
msgstr "Zmena hesla úspešná"
697

  
698
#: templates/registration/password_change_done.html:18
699
msgid "Your password was changed."
700
msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
701

  
702
#: templates/registration/password_change_form.html:27
703
msgid ""
704
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
705
"password twice so we can verify you typed it in correctly."
706
msgstr ""
707
"Z bezpečnostných dôvodov zadajte staré heslo a potom nové heslo dvakrát, aby "
708
"sme mohli overiť, že ste ho zadali správne."
709

  
710
#: templates/registration/password_change_form.html:33
711
msgid "Old password"
712
msgstr "Staré heslo"
713

  
714
#: templates/registration/password_change_form.html:38
715
msgid "New password"
716
msgstr "Nové heslo"
717

  
718
#: templates/registration/password_change_form.html:49
719
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
720
msgid "Change my password"
721
msgstr "Zmeniť moje heslo"
722

  
723
#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
724
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
725
#: templates/registration/password_reset_done.html:8
726
#: templates/registration/password_reset_form.html:8
727
#: templates/registration/password_reset_form.html:12
728
#: templates/registration/password_reset_form.html:16
729
msgid "Password reset"
730
msgstr "Obnovenie hesla"
731

  
732
#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
733
#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
734
msgid "Password reset complete"
735
msgstr "Obnovenie hesla ukončené"
736

  
737
#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
738
msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
739
msgstr "Vaše heslo bolo nastavené. Môžete pokračovať a prihlásiť sa."
740

  
741
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
742
msgid "Password reset confirmation"
743
msgstr "Potvrdenie obnovenia hesla"
744

  
745
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
746
msgid "Enter new password"
747
msgstr "Zadajte nové heslo"
748

  
749
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
750
msgid ""
751
"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
752
"correctly."
753
msgstr ""
754
"Zadajte nové heslo dvakrát, aby sme mohli overiť, že ste ho zadali správne."
755

  
756
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
757
msgid "New password:"
758
msgstr "Nové heslo:"
759

  
760
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
761
msgid "Confirm password:"
762
msgstr "Potvrdenie hesla:"
763

  
764
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
765
msgid "Password reset unsuccessful"
766
msgstr "Obnova hesla sa nepodarila"
767

  
768
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
769
msgid ""
770
"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
771
"used. Please request a new password reset."
772
msgstr ""
773
"Odkaz na obnovenie hesla je neplatný, pretože už bol pravdepodobne raz "
774
"použitý. Prosím, požiadajte znovu o obnovu hesla."
775

  
776
#: templates/registration/password_reset_done.html:12
777
#: templates/registration/password_reset_done.html:16
778
msgid "Password reset successful"
779
msgstr "Obnovenie hesla úspešné"
780

  
781
#: templates/registration/password_reset_done.html:18
782
msgid ""
783
"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
784
"address you submitted. You should be receiving it shortly."
785
msgstr ""
786
"Na uvedenú e-mailovú adresu sme vám poslali návod na obnovenie hesla. Mali "
787
"by ste ho zakrátko dostať."
788

  
789
#: templates/registration/password_reset_email.html:2
790
#, python-format
791
msgid ""
792
"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
793
"user account at %(site_name)s."
794
msgstr ""
795
"Obdržali ste tento e-mail, pretože ste požiadali o obnovu hesla vášho účtu "
796
"na %(site_name)s."
797

  
798
#: templates/registration/password_reset_email.html:4
799
msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
800
msgstr "Prosím, choďte na túto stránku a zvoľte si nové heslo:"
801

  
802
#: templates/registration/password_reset_email.html:8
803
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
804
msgstr "Vaše používateľské meno, pre prípad, že ste ho zabudli:"
805

  
806
#: templates/registration/password_reset_email.html:10
807
msgid "Thanks for using our site!"
808
msgstr "Ďakujeme, že používate našu stránku!"
809

  
810
#: templates/registration/password_reset_email.html:12
811
#, python-format
812
msgid "The %(site_name)s team"
813
msgstr "Tím %(site_name)s"
814

  
815
#: templates/registration/password_reset_form.html:18
816
msgid ""
817
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
818
"instructions for setting a new one."
819
msgstr ""
820
"Zabudli ste heslo? Zadajte svoju e-mail adresu a my Vám pošleme inštrukcie "
821
"pre nastavenie nového."
822

  
823
#: templates/registration/password_reset_form.html:22
824
msgid "E-mail address:"
825
msgstr "E-mailová adresa:"
826

  
827
#: templates/registration/password_reset_form.html:22
828
msgid "Reset my password"
829
msgstr "Obnova môjho hesla"
830

  
831
#: templatetags/admin_list.py:336
832
msgid "All dates"
833
msgstr "Všetky dátumy"
834

  
835
#: views/main.py:31
836
msgid "(None)"
837
msgstr "(Žiadne)"
838

  
839
#: views/main.py:74
840
#, python-format
841
msgid "Select %s"
842
msgstr "Vybrať %s"
843

  
844
#: views/main.py:76
845
#, python-format
846
msgid "Select %s to change"
847
msgstr "Vybrať \"%s\" na úpravu"