Project

General

Profile

Statistics
| Branch: | Revision:

root / env / lib / python2.7 / site-packages / django / contrib / admin / locale / nb / LC_MESSAGES / django.po @ 1a305335

History | View | Annotate | Download (23.2 KB)

1
# This file is distributed under the same license as the Django package.
2
#
3
# Translators:
4
# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5
#  <jonklo@gmail.com>, 2012.
6
# jonklo <jonklo@gmail.com>, 2011.
7
#  <sigurdga-transifex@sigurdga.no>, 2012.
8
msgid ""
9
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: Django\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12
"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:34+0100\n"
13
"PO-Revision-Date: 2012-03-13 11:19+0000\n"
14
"Last-Translator: sigurdga <sigurdga-transifex@sigurdga.no>\n"
15
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
16
"language/nb/)\n"
17
"Language: nb\n"
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
22

  
23
#: actions.py:48
24
#, python-format
25
msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
26
msgstr "Slettet %(count)d %(items)s."
27

  
28
#: actions.py:60 options.py:1295
29
#, python-format
30
msgid "Cannot delete %(name)s"
31
msgstr "Kan ikke slette %(name)s"
32

  
33
#: actions.py:62 options.py:1297
34
msgid "Are you sure?"
35
msgstr "Er du sikker?"
36

  
37
#: actions.py:83
38
#, python-format
39
msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
40
msgstr "Slett valgte %(verbose_name_plural)s"
41

  
42
#: filters.py:101 filters.py:191 filters.py:231 filters.py:268 filters.py:378
43
msgid "All"
44
msgstr "Alle"
45

  
46
#: filters.py:232
47
msgid "Yes"
48
msgstr "Ja"
49

  
50
#: filters.py:233
51
msgid "No"
52
msgstr "Nei"
53

  
54
#: filters.py:247
55
msgid "Unknown"
56
msgstr "Ukjent"
57

  
58
#: filters.py:306
59
msgid "Any date"
60
msgstr "Når som helst"
61

  
62
#: filters.py:307
63
msgid "Today"
64
msgstr "I dag"
65

  
66
#: filters.py:311
67
msgid "Past 7 days"
68
msgstr "Siste syv dager"
69

  
70
#: filters.py:315
71
msgid "This month"
72
msgstr "Denne måneden"
73

  
74
#: filters.py:319
75
msgid "This year"
76
msgstr "I år"
77

  
78
#: forms.py:9
79
msgid ""
80
"Please enter the correct username and password for a staff account. Note "
81
"that both fields are case-sensitive."
82
msgstr ""
83
"Vennligst oppgi gyldig brukernavn og passord til en "
84
"administrasjonsbrukerkonto. Merk at det er forskjell på små og store "
85
"bokstaver."
86

  
87
#: forms.py:18
88
msgid "Please log in again, because your session has expired."
89
msgstr "Økten din har tidsavbrutt, vennligst logg inn igjen."
90

  
91
#: forms.py:37
92
#, python-format
93
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
94
msgstr "E-postadressen er ikke brukernavnet ditt, prøv «%s» isteden."
95

  
96
#: helpers.py:20
97
msgid "Action:"
98
msgstr "Handling:"
99

  
100
#: models.py:19
101
msgid "action time"
102
msgstr "tid for handling"
103

  
104
#: models.py:22
105
msgid "object id"
106
msgstr "objekt-ID"
107

  
108
#: models.py:23
109
msgid "object repr"
110
msgstr "objekt-repr"
111

  
112
#: models.py:24
113
msgid "action flag"
114
msgstr "handlingsflagg"
115

  
116
#: models.py:25
117
msgid "change message"
118
msgstr "endre melding"
119

  
120
#: models.py:30
121
msgid "log entry"
122
msgstr "logginnlegg"
123

  
124
#: models.py:31
125
msgid "log entries"
126
msgstr "logginnlegg"
127

  
128
#: models.py:40
129
#, python-format
130
msgid "Added \"%(object)s\"."
131
msgstr "La til «%(object)s»."
132

  
133
#: models.py:42
134
#, python-format
135
msgid "Changed \"%(object)s\" - %(changes)s"
136
msgstr "Endret «%(object)s» - %(changes)s"
137

  
138
#: models.py:44
139
#, python-format
140
msgid "Deleted \"%(object)s.\""
141
msgstr "Slettet «%(object)s»."
142

  
143
#: models.py:46
144
msgid "LogEntry Object"
145
msgstr "LogEntry-objekt"
146

  
147
#: options.py:150 options.py:166
148
msgid "None"
149
msgstr "Ingen"
150

  
151
#: options.py:671
152
#, python-format
153
msgid "Changed %s."
154
msgstr "Endret %s."
155

  
156
#: options.py:671 options.py:681
157
msgid "and"
158
msgstr "og"
159

  
160
#: options.py:676
161
#, python-format
162
msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
163
msgstr "Opprettet %(name)s «%(object)s»."
164

  
165
#: options.py:680
166
#, python-format
167
msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
168
msgstr "Endret %(list)s for %(name)s «%(object)s»."
169

  
170
#: options.py:685
171
#, python-format
172
msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
173
msgstr "Slettet %(name)s «%(object)s»."
174

  
175
#: options.py:689
176
msgid "No fields changed."
177
msgstr "Ingen felt endret."
178

  
179
#: options.py:772
180
#, python-format
181
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
182
msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble lagt til."
183

  
184
#: options.py:776 options.py:824
185
msgid "You may edit it again below."
186
msgstr "Du kan redigere videre nedenfor."
187

  
188
#: options.py:788 options.py:837
189
#, python-format
190
msgid "You may add another %s below."
191
msgstr "Du kan legge til en ny %s nedenfor."
192

  
193
#: options.py:822
194
#, python-format
195
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
196
msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble endret."
197

  
198
#: options.py:830
199
#, python-format
200
msgid ""
201
"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
202
msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble lagt til. Du kan redigere videre nedenfor."
203

  
204
#: options.py:899 options.py:1159
205
msgid ""
206
"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
207
"been changed."
208
msgstr ""
209
"Du må velge objekter for å utføre handlinger på dem. Ingen objekter har "
210
"blitt endret."
211

  
212
#: options.py:918
213
msgid "No action selected."
214
msgstr "Ingen handling valgt."
215

  
216
#: options.py:998
217
#, python-format
218
msgid "Add %s"
219
msgstr "Legg til ny %s"
220

  
221
#: options.py:1023 options.py:1267
222
#, python-format
223
msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
224
msgstr "%(name)s-objekt med primærnøkkelen %(key)r finnes ikke."
225

  
226
#: options.py:1089
227
#, python-format
228
msgid "Change %s"
229
msgstr "Endre %s"
230

  
231
#: options.py:1138
232
msgid "Database error"
233
msgstr "Databasefeil"
234

  
235
#: options.py:1201
236
#, python-format
237
msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
238
msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
239
msgstr[0] "%(count)s %(name)s ble endret."
240
msgstr[1] "%(count)s %(name)s ble endret."
241

  
242
#: options.py:1228
243
#, python-format
244
msgid "%(total_count)s selected"
245
msgid_plural "All %(total_count)s selected"
246
msgstr[0] "%(total_count)s valgt"
247
msgstr[1] "Alle %(total_count)s valgt"
248

  
249
#: options.py:1233
250
#, python-format
251
msgid "0 of %(cnt)s selected"
252
msgstr "0 av %(cnt)s valgt"
253

  
254
#: options.py:1283
255
#, python-format
256
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
257
msgstr "%(name)s «%(obj)s» ble slettet."
258

  
259
#: options.py:1330
260
#, python-format
261
msgid "Change history: %s"
262
msgstr "Endringshistorikk: %s"
263

  
264
#: sites.py:315 tests.py:61 templates/admin/login.html:49
265
#: templates/registration/password_reset_complete.html:20
266
#: views/decorators.py:23
267
msgid "Log in"
268
msgstr "Logg inn"
269

  
270
#: sites.py:380
271
msgid "Site administration"
272
msgstr "Nettstedsadministrasjon"
273

  
274
#: sites.py:432
275
#, python-format
276
msgid "%s administration"
277
msgstr "%s-administrasjon"
278

  
279
#: widgets.py:87
280
msgid "Date:"
281
msgstr "Dato:"
282

  
283
#: widgets.py:87
284
msgid "Time:"
285
msgstr "Tid:"
286

  
287
#: widgets.py:161
288
msgid "Lookup"
289
msgstr "Oppslag"
290

  
291
#: widgets.py:267
292
msgid "Add Another"
293
msgstr "Legg til ny"
294

  
295
#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
296
msgid "Page not found"
297
msgstr "Fant ikke siden"
298

  
299
#: templates/admin/404.html:10
300
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
301
msgstr "Beklager, men siden du spør etter finnes ikke."
302

  
303
#: templates/admin/500.html:7 templates/admin/app_index.html:8
304
#: templates/admin/base.html:45 templates/admin/change_form.html:21
305
#: templates/admin/change_list.html:43
306
#: templates/admin/delete_confirmation.html:8
307
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:8
308
#: templates/admin/invalid_setup.html:7 templates/admin/object_history.html:8
309
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:15
310
#: templates/registration/logged_out.html:5
311
#: templates/registration/password_change_done.html:7
312
#: templates/registration/password_change_form.html:8
313
#: templates/registration/password_reset_complete.html:7
314
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:7
315
#: templates/registration/password_reset_done.html:7
316
#: templates/registration/password_reset_form.html:7
317
msgid "Home"
318
msgstr "Hjem"
319

  
320
#: templates/admin/500.html:8
321
msgid "Server error"
322
msgstr "Tjenerfeil"
323

  
324
#: templates/admin/500.html:12
325
msgid "Server error (500)"
326
msgstr "Tjenerfeil (500)"
327

  
328
#: templates/admin/500.html:15
329
msgid "Server Error <em>(500)</em>"
330
msgstr "Tjenerfeil <em>(500)</em>"
331

  
332
#: templates/admin/500.html:16
333
msgid ""
334
"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
335
"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
336
msgstr ""
337
"Det har oppstått en feil. Feilen er blitt rapportert til administrator via e-"
338
"post, og vil bli fikset snart. Takk for din tålmodighet."
339

  
340
#: templates/admin/actions.html:4
341
msgid "Run the selected action"
342
msgstr "Utfør den valgte handlingen"
343

  
344
#: templates/admin/actions.html:4
345
msgid "Go"
346
msgstr "Gå"
347

  
348
#: templates/admin/actions.html:11
349
msgid "Click here to select the objects across all pages"
350
msgstr "Trykk her for å velge samtlige objekter fra alle sider"
351

  
352
#: templates/admin/actions.html:11
353
#, python-format
354
msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
355
msgstr "Velg alle %(total_count)s %(module_name)s"
356

  
357
#: templates/admin/actions.html:13
358
msgid "Clear selection"
359
msgstr "Nullstill valg"
360

  
361
#: templates/admin/app_index.html:11 templates/admin/index.html:19
362
#, python-format
363
msgid "%(name)s"
364
msgstr "%(name)s"
365

  
366
#: templates/admin/base.html:28
367
msgid "Welcome,"
368
msgstr "Velkommen,"
369

  
370
#: templates/admin/base.html:33
371
#: templates/registration/password_change_done.html:4
372
#: templates/registration/password_change_form.html:5
373
msgid "Documentation"
374
msgstr "Dokumentasjon"
375

  
376
#: templates/admin/base.html:35
377
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:19
378
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:53
379
#: templates/registration/password_change_done.html:4
380
#: templates/registration/password_change_form.html:5
381
msgid "Change password"
382
msgstr "Endre passord"
383

  
384
#: templates/admin/base.html:36
385
#: templates/registration/password_change_done.html:4
386
#: templates/registration/password_change_form.html:5
387
msgid "Log out"
388
msgstr "Logg ut"
389

  
390
#: templates/admin/base_site.html:4
391
msgid "Django site admin"
392
msgstr "Django administrasjonsside"
393

  
394
#: templates/admin/base_site.html:7
395
msgid "Django administration"
396
msgstr "Django-administrasjon"
397

  
398
#: templates/admin/change_form.html:24 templates/admin/index.html:29
399
msgid "Add"
400
msgstr "Legg til"
401

  
402
#: templates/admin/change_form.html:34 templates/admin/object_history.html:12
403
msgid "History"
404
msgstr "Historikk"
405

  
406
#: templates/admin/change_form.html:35
407
#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
408
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:30
409
msgid "View on site"
410
msgstr "Vis på nettsted"
411

  
412
#: templates/admin/change_form.html:46 templates/admin/change_list.html:69
413
#: templates/admin/login.html:18
414
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
415
#: templates/registration/password_change_form.html:21
416
msgid "Please correct the error below."
417
msgid_plural "Please correct the errors below."
418
msgstr[0] "Vennligst korriger feilen under."
419
msgstr[1] "Vennligst korriger feilene under."
420

  
421
#: templates/admin/change_list.html:60
422
#, python-format
423
msgid "Add %(name)s"
424
msgstr "Legg til ny %(name)s"
425

  
426
#: templates/admin/change_list.html:80
427
msgid "Filter"
428
msgstr "Filtrering"
429

  
430
#: templates/admin/change_list_results.html:17
431
msgid "Remove from sorting"
432
msgstr "Fjern fra sortering"
433

  
434
#: templates/admin/change_list_results.html:18
435
#, python-format
436
msgid "Sorting priority: %(priority_number)s"
437
msgstr "Sorteringsprioritet: %(priority_number)s"
438

  
439
#: templates/admin/change_list_results.html:19
440
msgid "Toggle sorting"
441
msgstr "Slå av og på sortering"
442

  
443
#: templates/admin/delete_confirmation.html:12
444
#: templates/admin/submit_line.html:4
445
msgid "Delete"
446
msgstr "Slett"
447

  
448
#: templates/admin/delete_confirmation.html:19
449
#, python-format
450
msgid ""
451
"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
452
"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
453
"following types of objects:"
454
msgstr ""
455
"Om du sletter %(object_name)s «%(escaped_object)s», vil også relaterte "
456
"objekter slettes, men du har ikke tillatelse til å slette følgende "
457
"objekttyper:"
458

  
459
#: templates/admin/delete_confirmation.html:27
460
#, python-format
461
msgid ""
462
"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
463
"following protected related objects:"
464
msgstr ""
465
"Sletting av %(object_name)s «%(escaped_object)s» krever sletting av følgende "
466
"beskyttede relaterte objekter:"
467

  
468
#: templates/admin/delete_confirmation.html:35
469
#, python-format
470
msgid ""
471
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
472
"All of the following related items will be deleted:"
473
msgstr ""
474
"Er du sikker på at du vil slette %(object_name)s «%(escaped_object)s»? Alle "
475
"de følgende relaterte objektene vil bli slettet:"
476

  
477
#: templates/admin/delete_confirmation.html:40
478
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:45
479
msgid "Yes, I'm sure"
480
msgstr "Ja, jeg er sikker"
481

  
482
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:11
483
msgid "Delete multiple objects"
484
msgstr "Slett flere objekter"
485

  
486
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:18
487
#, python-format
488
msgid ""
489
"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
490
"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
491
"types of objects:"
492
msgstr ""
493
"Sletting av det valgte %(objects_name)s ville resultere i sletting av "
494
"relaterte objekter, men kontoen din har ikke tillatelse til å slette "
495
"følgende objekttyper:"
496

  
497
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:26
498
#, python-format
499
msgid ""
500
"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
501
"protected related objects:"
502
msgstr ""
503
"Sletting av det valgte %(objects_name)s ville kreve sletting av følgende "
504
"beskyttede relaterte objekter:"
505

  
506
#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:34
507
#, python-format
508
msgid ""
509
"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
510
"following objects and their related items will be deleted:"
511
msgstr ""
512
"Er du sikker på vil slette det valgte %(objects_name)s? De følgende "
513
"objektene og deres relaterte objekter vil bli slettet:"
514

  
515
#: templates/admin/filter.html:2
516
#, python-format
517
msgid " By %(filter_title)s "
518
msgstr "Etter %(filter_title)s "
519

  
520
#: templates/admin/index.html:18
521
#, python-format
522
msgid "Models available in the %(name)s application."
523
msgstr "Modeller tilgjengelig i %(name)s-applikasjonen."
524

  
525
#: templates/admin/index.html:35
526
msgid "Change"
527
msgstr "Endre"
528

  
529
#: templates/admin/index.html:45
530
msgid "You don't have permission to edit anything."
531
msgstr "Du har ikke rettigheter til å redigere noe."
532

  
533
#: templates/admin/index.html:53
534
msgid "Recent Actions"
535
msgstr "Siste handlinger"
536

  
537
#: templates/admin/index.html:54
538
msgid "My Actions"
539
msgstr "Mine handlinger"
540

  
541
#: templates/admin/index.html:58
542
msgid "None available"
543
msgstr "Ingen tilgjengelige"
544

  
545
#: templates/admin/index.html:72
546
msgid "Unknown content"
547
msgstr "Ukjent innhold"
548

  
549
#: templates/admin/invalid_setup.html:13
550
msgid ""
551
"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
552
"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
553
"the appropriate user."
554
msgstr ""
555
"Noe er galt med databaseinstallasjonen din. Sørg for at databasetabellene er "
556
"opprettet og at brukeren har de nødvendige rettighetene."
557

  
558
#: templates/admin/login.html:34
559
msgid "Username:"
560
msgstr "Brukernavn:"
561

  
562
#: templates/admin/login.html:38
563
msgid "Password:"
564
msgstr "Passord:"
565

  
566
#: templates/admin/login.html:45
567
msgid "Forgotten your password or username?"
568
msgstr "Glemt brukernavnet eller passordet ditt?"
569

  
570
#: templates/admin/object_history.html:24
571
msgid "Date/time"
572
msgstr "Dato/tid"
573

  
574
#: templates/admin/object_history.html:25
575
msgid "User"
576
msgstr "Bruker"
577

  
578
#: templates/admin/object_history.html:26
579
msgid "Action"
580
msgstr "Handling"
581

  
582
#: templates/admin/object_history.html:40
583
msgid ""
584
"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
585
"admin site."
586
msgstr ""
587
"Dette objektet har ingen endringshistorikk. Det ble sannsynligvis ikke lagt "
588
"til på denne administrasjonssiden."
589

  
590
#: templates/admin/pagination.html:10
591
msgid "Show all"
592
msgstr "Vis alle"
593

  
594
#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
595
msgid "Save"
596
msgstr "Lagre"
597

  
598
#: templates/admin/search_form.html:7
599
msgid "Search"
600
msgstr "Søk"
601

  
602
#: templates/admin/search_form.html:9
603
#, python-format
604
msgid "%(counter)s result"
605
msgid_plural "%(counter)s results"
606
msgstr[0] "%(counter)s resultat"
607
msgstr[1] "%(counter)s resultater"
608

  
609
#: templates/admin/search_form.html:9
610
#, python-format
611
msgid "%(full_result_count)s total"
612
msgstr "%(full_result_count)s totalt"
613

  
614
#: templates/admin/submit_line.html:5
615
msgid "Save as new"
616
msgstr "Lagre som ny"
617

  
618
#: templates/admin/submit_line.html:6
619
msgid "Save and add another"
620
msgstr "Lagre og legg til ny"
621

  
622
#: templates/admin/submit_line.html:7
623
msgid "Save and continue editing"
624
msgstr "Lagre og fortsett å redigere"
625

  
626
#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
627
msgid ""
628
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
629
"options."
630
msgstr ""
631
"Skriv først inn brukernavn og passord. Deretter vil du få mulighet til å "
632
"endre flere brukerinnstillinger."
633

  
634
#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
635
msgid "Enter a username and password."
636
msgstr "Skriv inn brukernavn og passord."
637

  
638
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:33
639
#, python-format
640
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
641
msgstr "Skriv inn et nytt passord for brukeren <strong>%(username)s</strong>."
642

  
643
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:40
644
msgid "Password"
645
msgstr "Passord"
646

  
647
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:46
648
#: templates/registration/password_change_form.html:43
649
msgid "Password (again)"
650
msgstr "Passord (gjenta)"
651

  
652
#: templates/admin/auth/user/change_password.html:47
653
msgid "Enter the same password as above, for verification."
654
msgstr "Skriv inn det samme passordet som ovenfor, for verifisering."
655

  
656
#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
657
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:115
658
#, python-format
659
msgid "Add another %(verbose_name)s"
660
msgstr "Legg til ny %(verbose_name)s"
661

  
662
#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
663
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:118
664
msgid "Remove"
665
msgstr "Fjern"
666

  
667
#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:17
668
msgid "Delete?"
669
msgstr "Slette?"
670

  
671
#: templates/registration/logged_out.html:9
672
msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
673
msgstr "Takk for i dag."
674

  
675
#: templates/registration/logged_out.html:11
676
msgid "Log in again"
677
msgstr "Logg inn igjen"
678

  
679
#: templates/registration/password_change_done.html:8
680
#: templates/registration/password_change_form.html:9
681
#: templates/registration/password_change_form.html:13
682
#: templates/registration/password_change_form.html:25
683
msgid "Password change"
684
msgstr "Endre passord"
685

  
686
#: templates/registration/password_change_done.html:12
687
#: templates/registration/password_change_done.html:16
688
msgid "Password change successful"
689
msgstr "Passord endret"
690

  
691
#: templates/registration/password_change_done.html:18
692
msgid "Your password was changed."
693
msgstr "Ditt passord ble endret."
694

  
695
#: templates/registration/password_change_form.html:27
696
msgid ""
697
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
698
"password twice so we can verify you typed it in correctly."
699
msgstr ""
700
"Av sikkerhetsgrunner må du oppgi ditt gamle passord. Deretter oppgir du det "
701
"nye passordet ditt to ganger, slik at vi kan kontrollere at det er korrekt."
702

  
703
#: templates/registration/password_change_form.html:33
704
msgid "Old password"
705
msgstr "Gammelt passord"
706

  
707
#: templates/registration/password_change_form.html:38
708
msgid "New password"
709
msgstr "Nytt passord"
710

  
711
#: templates/registration/password_change_form.html:49
712
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:27
713
msgid "Change my password"
714
msgstr "Endre passord"
715

  
716
#: templates/registration/password_reset_complete.html:8
717
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
718
#: templates/registration/password_reset_done.html:8
719
#: templates/registration/password_reset_form.html:8
720
#: templates/registration/password_reset_form.html:12
721
#: templates/registration/password_reset_form.html:16
722
msgid "Password reset"
723
msgstr "Nullstill passord"
724

  
725
#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
726
#: templates/registration/password_reset_complete.html:16
727
msgid "Password reset complete"
728
msgstr "Passord nullstilt"
729

  
730
#: templates/registration/password_reset_complete.html:18
731
msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
732
msgstr "Passordet ditt er satt. Du kan nå logge inn."
733

  
734
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:8
735
msgid "Password reset confirmation"
736
msgstr "Bekreftelse på nullstilt passord"
737

  
738
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
739
msgid "Enter new password"
740
msgstr "Oppgi nytt passord"
741

  
742
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
743
msgid ""
744
"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
745
"correctly."
746
msgstr ""
747
"Oppgi det nye passordet to ganger, for å sikre at det er skrevet korrekt."
748

  
749
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:24
750
msgid "New password:"
751
msgstr "Nytt passord:"
752

  
753
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
754
msgid "Confirm password:"
755
msgstr "Gjenta nytt passord:"
756

  
757
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:32
758
msgid "Password reset unsuccessful"
759
msgstr "Passordet ble ikke nullstilt"
760

  
761
#: templates/registration/password_reset_confirm.html:34
762
msgid ""
763
"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
764
"used. Please request a new password reset."
765
msgstr ""
766
"Nullstillingslenken er ugyldig, kanskje fordi den allerede har vært brukt. "
767
"Vennligst nullstill passordet ditt på nytt."
768

  
769
#: templates/registration/password_reset_done.html:12
770
#: templates/registration/password_reset_done.html:16
771
msgid "Password reset successful"
772
msgstr "Passordet ble nullstilt"
773

  
774
#: templates/registration/password_reset_done.html:18
775
msgid ""
776
"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
777
"address you submitted. You should be receiving it shortly."
778
msgstr ""
779
"Vi har sendt deg en e-post med instruksjoner for nullstilling av passord. Du "
780
"bør motta den om kort tid."
781

  
782
#: templates/registration/password_reset_email.html:2
783
#, python-format
784
msgid ""
785
"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
786
"user account at %(site_name)s."
787
msgstr ""
788
"Du har mottatt denne e-posten fordi du har bedt om nullstilling av passordet "
789
"ditt for kontoen på %(site_name)s."
790

  
791
#: templates/registration/password_reset_email.html:4
792
msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
793
msgstr "Vennligst gå til følgende side og velg et nytt passord:"
794

  
795
#: templates/registration/password_reset_email.html:8
796
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
797
msgstr "Brukernavnet ditt, i tilfelle du har glemt det:"
798

  
799
#: templates/registration/password_reset_email.html:10
800
msgid "Thanks for using our site!"
801
msgstr "Takk for at du bruker siden vår!"
802

  
803
#: templates/registration/password_reset_email.html:12
804
#, python-format
805
msgid "The %(site_name)s team"
806
msgstr "Hilsen %(site_name)s"
807

  
808
#: templates/registration/password_reset_form.html:18
809
msgid ""
810
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
811
"instructions for setting a new one."
812
msgstr ""
813
"Glemt passordet ditt? Oppgi e-postadressen din under, så sender vi deg en e-"
814
"post med instruksjoner for nullstilling av passord."
815

  
816
#: templates/registration/password_reset_form.html:22
817
msgid "E-mail address:"
818
msgstr "E-postadresse:"
819

  
820
#: templates/registration/password_reset_form.html:22
821
msgid "Reset my password"
822
msgstr "Nullstill mitt passord"
823

  
824
#: templatetags/admin_list.py:336
825
msgid "All dates"
826
msgstr "Alle datoer"
827

  
828
#: views/main.py:31
829
msgid "(None)"
830
msgstr "(Ingen)"
831

  
832
#: views/main.py:74
833
#, python-format
834
msgid "Select %s"
835
msgstr "Velg %s"
836

  
837
#: views/main.py:76
838
#, python-format
839
msgid "Select %s to change"
840
msgstr "Velg %s du ønsker å endre"